Råderet

Boligindretning optager mange danskere. Idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige. Råderetten giver lejerne, som har lyst til at forbedre eller ændre deres almene bolig, mulighed for det. Om det er små justeringer eller store ændringer, der skal til for at gøre boligen ideel for lejeren, er op til den enkelte.

Råderetten giver lejeren i en almen bolig:

  • Større frihed til at bestemme over egen bolig
  • Flere muligheder for at præge boligen efter egne ønsker og behov

 

Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres og selv sørger for, at arbejdet bliver udført og finansieret.

Kontakt Plus Bolig Team Teknisk Support for yderligere information omkring råderetten.

 

Råderetskatalog afdeling 1051 KLIK HER