Klager

Vi anbefaler altid, at du, inden du indgiver klager over din nabo eller øvrige lejere, tager en snak med vedkommende. Det er ofte den hurtigste vej til at løse problemet.

Husk at vedkommende ikke altid er klar over, at han/hun er til gene for de øvrige lejere.

Såfremt du ønsker at indgive en klage, skal alle klager ske skriftligt til afdelingsbestyrelsen i din afdeling.

 

Print skema her