Indflytning

Overtagelse af din nye bolig
Inden du kan overtage din nye bolig, skal lejekontrakten være underskrevet, og indskud samt 1. måneds husleje skal ligeledes være betalt.
Når dette er bragt i orden, vil du få udleveret en kopi af kontrakten, og denne skal forevises hos teamlederen i dit område for at få nøglerne til din nye bolig.
Husk at læse din lejekontrakt grundigt igennem. Det samme gælder afdelingens husorden og vedligeholdelsesreglement.

 

Indflyttersyn
Når du overtager din nye bolig, får du udleveret en mangelliste. På denne liste kan du notere eventuelle fejl og mangler, du måtte opdage i den første tid efter din indflytning.
Mangellisten skal afleveres til teamlederen i dit område senest 14 dage efter, du er flyttet ind.
Derefter vil der blive afholdt et indflyttersyn, hvor områdets teamleder syner din lejlighed. Der vil blive udfyldt en rapport, hvor der noteres eventuelle fejl og mangler, der måtte være i boligen.