Husleje/Restance

Huslejen er en pligtig ydelse i lejeforholdet, og den skal betales på den anviste måde i kontrakten senest den dato, som er angivet i opkrævningen.

Sker dette ikke, modtager du en påkravsskrivelse, hvor der er pålagt et påkravsgebyr. Overholdes denne frist ikke, vil sagen, uden yderligere varsel, overgå til vores advokat med henblik på ophævelse af dit lejemål.

Vær derfor opmærksom på, at din husleje bliver betalt rettidigt.