Fraflytning

Opsigelse
I forbindelse med fraflytning har Plus Bolig samlet en liste over vigtige oplysninger.

Find den her

 

Ønsker du at opsige din bolig, skal du aflevere en skriftlig opsigelse til Plus Bolig.

Du har mulighed for at downloade en formular til opsigelse her på hjemmesiden.

Opsigelsen med gyldig underskrift kan enten scannes og sendes elektronisk, sendes pr. post eller afleveres personligt hos Plus Bolig.

Download formularen her

Du har 3 måneders opsigelsesvarsel til den 1. i en måned, men hvis du ønsker det, forsøger Plus Bolig selvfølgelig at genudleje din bolig hurtigst muligt.

Husk at du, når du har opsagt din bolig, ikke længere har adgang til din vedligeholdelseskonto.

 

Såfremt at lejer er afgået ved døden kan pårørende benytte sig af opsigelses blanket for dødsbo.
Download formularen her
Vi går ud fra, at De som lejers pårørende har haft kontakt til skifteretten. Det anbefales at fremsende kopi af skifteretsattest eller dødsattest sammen med opsigelsen.

 

Opsigelse af ungdomsbolig
For ungdomsboliger er der 6 ugers opsigelse frem til den 1. i en måned.

Opsigelsen skal ske skriftligt til AKU (www.aku-aalborg.dk)

Fraflyttersyn
Efter du har opsagt din bolig, vil du blive indkaldt til et fraflyttersyn. Her vil områdets teamleder, en synsinspektør fra Plus Bolig samt en eventuel ny lejer deltage. Når synet er foretaget, modtager du en kopi af synsrapporten via e-mail, hvis du ikke har e-mail fremsendes den via almindelig post. Senest 14 dage efter synet vil du modtage en prisoplysning (dette er ikke den endelige opgørelse).

Misligholdelse
Hvis du, mens du har boet i din bolig, er kommet til at ødelægge eller beskadige noget i boligen, bliver udbedringerne sat i stand for din egen regning. Det er derfor vigtigt, at du sætter dig grundigt ind i afdelingens vedligeholdelsesreglement, så eventuelle fejl og mangler kan udbedres inden fraflyttersynet. Det vil oftest spare dig for en del penge. Hvis du er i tvivl, om hvorvidt du har misligholdt din bolig, kan du bestille et forsyn inden det endelige fraflyttersyn. Dette koster kr. 350,-.

Den endelige opgørelse
Senest 6 uger efter, du har modtaget din prisoplysning, vil du modtage den endelige fraflytteropgørelse. Denne opgørelse viser de nøjagtige udgifter, og her vil det eventuelle overskydende indskud blive udbetalt til dig. 


Med et boliggarantibevis er du bedre stillet, hvis du skulle fortryde din fraflytning. Læs mere om boliggarantibeviset her