Energi

Gode spareråd
Du kan med fordel sænke temperaturen på radiatorerne og tag flere radiatorer i brug. Varmeregningen bliver ikke større, varmen fordeles blot på flere radiatorer. Radiatorer og følere må ikke tildækkes.

Pas på med fugtproblemer. Stil ikke møbler og lignende op ad kolde ydervægge, da det kan give mug og grønne vægge.

Hold normalt alle vinduer lukkede i fyringssæsonen, men luft ud 2-3 gange i døgnet på følgende måde:

Luk alle radiatorventiler og åben vinduer, så der bliver gennemtræk i ca. 5 minutter således, at al fugt og dårlig luft bliver trukket ud. Luk derefter vinduerne og stil radiatorventilerne som før.

Ved driftsfejl er du forpligtet til at give besked til områdets teamleder.

Stigende energipriser får varmeregningen til at stige, så vær energibevidst. Det er en kunst at få komfort og besparelser til at spille sammen, men følger du ovenstående råd, er du godt på vej.

HUSK: Lejerne har pligt til at følge lejemålets energiforbrug ved løbende aflæsning.