Boligstøtte

Hvis du bor til leje, kan du måske få hjælp til huslejen i form af boligstøtte. Man kan skelne mellem to slags boligstøtte.

Boligsikring

Hvis du vil have beregnet, om du er berettiget til boligsikring, skal du udfylde et skema med oplysninger om husstanden, husstandsindkomsten, formue, husleje, lejlighedens størrelse m.m. Dette kan gøres på www.borger.dk/boligstoette. Det er Udbetaling Danmark, der beregner og bevilliger boligsikring.

Boligydelse

Boligydelse kan søges af pensionister, det vil sige personer, som modtager social pension. Er der blot én pensionist i husstanden, er det muligt at opnå boligydelse. Husstande, der får boligydelse, kan ikke samtidig modtage boligsikring. Det er Udbetaling Danmark, der beregner og bevilliger boligydelse.

Udbetaling Danmark

Fra 1.marts 2013 er det Udbetaling Danmark, som udbetaler boligstøtte. Derfor er det Udbetaling Danmark, og ikke din kommune, du skal kontakte, hvis du har spørgsmål om boligstøtte.

Hvis du har brug for hjælp

www.borger.dk/boligstoette kan du finde information om boligstøtte.

Her kan du bl.a.:

• beregne og søge boligstøtte

• oplyse om ændringer i din indkomst

• læse om boligstøtte og få svar på en række spørgsmål.

Efter den 1. marts 2013 kan du også ringe til Udbetaling Danmark på telefon 70 12 80 63. Har du ikke mulighed for at ringe, kan du henvende dig i din kommune.