Beboerklagenævn

Bliver du uenig med din boligorganisation, har du mulighed for at klage til
beboerklagenævnet, hvilket koster kr. 119,-. Prisen pristalsreguleres hvert år.

Muligheden for at klage til beboerklagenævnet er forholdsvis ny og har bl.a. til
formål at få uenigheder afgjort så hurtigt som muligt.

Beboerklagenævnet kan behandle mange forskellige sager og træffe følgende afgørelser:
§ Afgøre om en klager har ret
§ Erklære om en beslutning i beboerdemokratiet er gyldig

Se mere på Aalborg Kommunes egen hjemmeside.