Beboerindskud og indskudslån

Indskud
Når du flytter ind i en almen bolig, skal du, inden du flytter ind, betale et
beboerindskud samt første måneds husleje.

Indskuddet er en del af finansieringen og noget helt specielt for alment byggeri, og
indskuddet må derfor ikke forveksles med et depositum.

Indskudslån
Hvis husstandsindkomsten er under en vis grænse, har du mulighed for at låne
pengene til indskuddet hos kommunen.

Lån til indskud kan søges igennem kommunen, som dog kun er pligtig til at yde
indskudslån, hvis indkomsten er særlig lav, og boligen taget i brug 1. april 1964
eller senere. Kommunen har ikke pligt til at yde indskudslån, hvis du har en vis
formue, hvis de finder din nuværende bolig god nok, eller hvis du ikke har afviklet
gæld fra et tidligere indskudslån.

Kommunen kan i andre tilfælde vælge at yde lån eller stille garanti for lån i dit
pengeinstitut.

Du skal ansøge om indskudslån inden indflytningen, og der findes særlige
ansøgningsblanketter, som skal attesteres af boligorganisationen, før de afleveres
til kommunen.

 

Find skemaet på www.borger.dk