A/B ordning

A-ordning - kort fortalt
Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning,
maling, tapetsering og gulvbehandling. Lejeren afholder alle udgifter i forbindelse
med denne vedligeholdelse.

Lejeren er forpligtet til at vedligeholde så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra
almindeligt slid og ælde.

Ved fraflytning gennemfører udlejeren en normalistandsættelse, der omfatter
nødvendig hvidtning, maling og tapetsering af vægge og loft samt rengøring efter
håndværker.

Normalistandsættelse kan undlades for bygningsoverflader, som ved
fraflytningssynet fremtræder håndværksmæssigt forsvarligt nyistandsat.

Lejeren afholder udgifterne til normalistandsættelsen, men udlejeren overtager
gradvist denne udgift – i forhold til boperiodens længde.

Lejeren afholder alle udgifter til istandsættelse som følge af misligholdelse.

B-ordningen - kort fortalt
Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med
hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Udgifterne hertil afholdes over
boligens vedligeholdelseskonto, som lejeren indbetaler til.

Når boligen er opsagt til fraflytning, kan der ikke længere disponeres over det
beløb, som står på boligens vedligeholdelseskonto.

Lejeren afholder alle udgifter til istandsættelse som følge af misligholdelse.